خدمات ترجمه رسمی

خدمات ترجمه و مترجم حرفه‌ای

آشنایی کمتر با زبان فرانسه در مقایسه با زبان انگلیسی یکی از معضلات ارتباط با این کشور مهم و تأثیرگذار در اروپا است. هرچند که مترجمان فراوانی در ایران و خارج از ایران متون عمومی و تخصصی را ترجمه می‌کنند لیکن دقت در ترجمه و صحت آن نقش بسزایی در موفقیت فعالیت‌های مختلف دارد.

ترجمه متون و اسناد از فرانسه به فارسی و از فارسی به فرانسه یکی از خدمات شرکت است که توسط مترجمان ماهر و توانای مستقر در فرانسه انجام می‌شود. این خدمات دایره وسیعی از ترجمه متون قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، اسناد شرکت‌ها، شراکت سازمان‌ها، پیشنهادهای خرید و فروش به صورت مزایده و مناقصه، گزارش حسابداری و صورت ‌جلسات را شامل می‌شود

حضور مترجمان متخصص شرکت در پاریس و آشنایی دقیق آنها با اصطلاحات رایج در زبان فرانسه، ضریب خطا در ترجمه ـ به خصوص ترجمه متون فارسی به فرانسه ـ را به میزان زیادی کاهش می‌دهد و همین امر نقطه قوت و وجه تمایز خدمات شرکت رودولاپرس با سایر همتایان خود است

خدمات ترجمه شامل :

  • ترجمه رسمی با مهر مترجم مورد تایید دولت فرانسه
  • ترجمه اسناد شخصی و اداری از جمله : شناسنامه ، گواهینامه ، سند ازدواج ، مدارک تحصیلی
  • در اختیار قراردادن مترجم هم زمان برای مراجعه به ادارات ، بانکها و ....